Individuální lekce

Které jsou vedeny na základě potřeb a cílů stanovených klientem. Nespornou výhodou této formy cvičení je jeho přesné zacílení a také brzký efekt.

Firemní lekce

Jedná se o cvičení v místě pracoviště klienta, popřípadě ve studiu, které za tímto účelem zajistím.

Skupinové lekce

Skupinové lekce vedu ve studiích jógy na Praze 6 a Praze 7. Rozpis veřejných lekcích naleznete v rozvrhu.